Otthont teremteni, ahol nemcsak polgártársaim, hanem az ide csábított vendégek és turisták is jól érzik magukat. Így hozva létre azt, ami másoknak csábító és hívogató a városban, viszont nekünk, dunaszerdahelyieknek büszkeség és maga az otthon.

A választások időszakában gyakran felüti fejét a populizmus ...

sakktabla

 

Avagy:

Ideiglenes emlékezetkiesés, mely a választások után magától helyreáll.

Mivel helyzet van:

2018. november 10-én helyhatósági
választásokat tartanak Szlovákiában,
így Dunaszerdahelyen is polgármestert
és városi képviselőket választunk.

Ezért, ha belegondolok, akkor:

Megértem azon polgármesterjelöltek kampányolását, akik az önkormányzati választásokon most mérettetik meg magukat először.

Azt is megértem, hogy „abban látják sikerük kulcsát”, hogy a jelenlegi polgármestertől eltérő terveket és célokat kell megfogalmazniuk.

Ez „logikusnak tűnhet”, hiszen ahogy tapasztalom, másként nem tudják magukra felhívni a figyelmet.

Viszont, ami érdekes:

Mindezt azonban annak ellenére teszik, hogy négy évvel ezelőtt még az MKP csapatában, velem egy listán indultak.

És innentől kezd igazán érdekes lenni:

Az, hogy ezek a polgármesterjelöltek olyan nyilatkozatokat tesznek, amelyeknek nincs valóságalapjuk, az viszont már populizmus.

Mindemellett, továbbá elfelejtik és meghazudtolják az előző négyéves tevékenységüket a képviselő-testületben. Sőt, homlokegyenest más mondanak, mint amit korábban tettek, elfogadtak, megszavaztak, bízva abban, hogy így politikai előnyökhöz juthatnak.

Nézzünk meg egy konkrét esetet:

A polgármesterjelölt-hölgy például a választási kampány során úgy nyilatkozik, hogy:

- Mindig a városunk közösségéért dolgozott.

Önök viszont emlékezhetnek arra a 2016. június 28-i ülésre, amikor felháborodottan kijelentette, hogy:

- A férjétől és a férje családjától sok jót kapott. Azt viszont nem érti, hogy az önkormányzatban ő miért nem tudja elintézni a családja dolgait!

Ezek után felmerülhet bárkiben a kérdés, hogy:

 A polgármesterjelölt-hölgy a város közösségéért, vagy a családja dolgainak elintézéséért akar polgármester lenni?

Vagy itt van egy érdekesebb „állásfoglalás” is:

Az alpolgármester úr pedig gazdaságtalannak és drágának tartja a beruházási hitelből megvalósuló városi fejlesztéseket. Emellett azt állítja, hogy a beruházások rövid kivitelezési határideje miatt gyengébb az elvégzett munka minősége.

Nem szeretném az alpolgármester úr véleménynyilvánításhoz való jogát elvenni, viszont meg kell jegyeznem, hogy:

 Ő is azon városi képviselők egyike volt, akik a 2016. december 6-i képviselő-testületi ülésen megszavazták a 3,2 millió euró beruházási hitel felvételét.

Ennek a fejlesztési hitelnek köszönhetően tudtuk megvalósítani azokat a város fejlődése szempontjából elengedhetetlen fejlesztéseket, amelyeket a 2014-es helyhatósági választásokon a polgároknak ígértünk. Az MKP választási programja tartalmazta mindezeket. Ezt a programot a város polgárai akkor szavazataikkal elfogadtak és megerősítettek, mert ezeket a beruházásokat a lakosok igényei alapján állítottuk össze.

Azzal a véleményével sem értek egyet, hogy:

„A város csupán a folyó bevételekből valósítson meg fejlesztéseket.”

A hitel felvételével nem adósodott el városunk, mert továbbra is kiváló gazdasági helyzetben van Dunaszerdahely.

Számos példa van továbbá arra, hogy az előző választási ciklusokban is fejlesztettünk hitelből. Ezeknek az eredménye hozzájárult ahhoz, hogy városunk élhetőbb és otthonosabb lett. Dunaszerdahely fejlődését bátran összehasonlíthatjuk más városok fejlődésével, garantáltan nem kell szégyenkeznünk!

Ha már a hitel felvételéről beszélünk, akkor nézzük csak meg korrektül, mi is a valós helyzet:

A közgazdások bizonyára igazat adnak nekem abban, hogy akkor szükséges beruházási hitelt felhasználni a fejlesztésekre, amikor alacsonyak a banki hitelkamatok. Esetünkben 0,8 % és 1,2 %-os a felvett hitel éves kamata. Mivel az infláció magasabb, mint a hitelkamat, így ezáltal a felvett hitel szinte ingyen van.

Ami pedig a városi beruházásokat illeti:

A beruházásokat soha nem siettettük azért, mert közelednek a választások!
Továbbá azt is érdemes tudatosítani, hogy az elmúlt 4 év során folyamatosan valósultak meg olyan beruházások, melyek messze a választási időszak előtt kerültek átadásra.

Az igaz, hogy a közbeszerzési feltételek közé betettünk olyan kitételt is, amely szoros időkorlátot szab a kivitelezőnek.

Ezzel egyértelműen azt akartuk elérni, hogy például az út- és járdafelújítások esetében a feltúrt útszakaszt mielőbb visszaállíttassuk a kivitelezővel az eredeti állapotába. Célunk ezzel az volt, hogy minél rövidebb ideig okozzunk fennakadást az autós vagy a gyalogos közlekedésben.

Sajnos volt már arra példa, hogy a kivitelező cég dolgozói felbontották az útburkolatot, majd pár hétre átvonultak egy másik beruházásra, mert ott szorosabb határidő kötötte őket. Máshol tehát elvégezték a munkát, s csak annak befejezése után folytatták nálunk a beruházás kivitelezését.

Ebből tanultunk, így most már minden egyes út- és járdafelújítási közbeszerzés feltételeibe belevesszük azt a pontot is, hogy a kivitelezőknek nemcsak az árra, hanem a felújítás határidejére is licitálniuk kell.

Úgy gondolom, az ilyen valótlanságok állítása csak politikai előnyszerzésből fakadhat. Az alpolgármester úr annak ellenére állít ilyen valótlanságokat, hogy a városi beruházásokról pontos információkkal rendelkezik.

Ami szintén egy érdekes „állásfoglalás”, kampányolási „téma”:

A sorszám szerinti harmadik polgármester-jelölt „elfelejtette”, hogy a központi iskolakonyhák létrehozásáról és azok felújításáról, a 2017. február 14-én hozott képviselő-testületi határozatot ő is szavazatával támogatta.

Most viszont gazdaságtalannak titulálja az iskolakonyhák korszerűsítésére hozott testületi határozatot.
 

Tudom, hogy városunk további fejlődésének sorsa a választók kezében van, ezért fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy:

Az elmúlt időszak eredményeire, tényeire, fejlődésére alapozva, a választásokon meg lehet erősíteni városunk további gyarapodását - melyet eddig is biztosítani tudott az MKP csapata,

vagy:

Lehet „hinni azoknak is”, akik a fent említett néhány „kampányolási fogásra” alapozva próbálnak meg szavazatokat szerezni – bár, ha már most ily módon ferdítik el a megtörtént tényeket, fordulnak szembe saját döntéseikkel, akkor a későbbiekben vajon milyen vezetői lehetnének városunknak?

Még ha a választások időszakában elő is fordulnak hasonló dolgok, én akkor is bízom abban, hogy a helyhatósági választásokat követően, minden jelölt tisztábban fog látni, és nem fogják egymást túllicitálni abban, hogy ki tud kedvezőbb színben feltűnni a polgárok előtt. Remélem, mindenki a legjobb tudása szerint végzi majd a munkáját, és a jövőben tettre kész lesz abban is, hogy együttes erővel tudjuk szeretett városunkat a továbbra is építeni és fejleszteni.

Az én célom továbbra sem változott, mert hiszek abban, hogy városunk lakóival közösen képesek vagyunk:

Egy modern és élhető városban, biztonságos otthont teremteni, ahol nemcsak polgártársaim, hanem az ide csábított vendégek és turisták is jól érzik magukat. Így hozva létre azt, ami másoknak csábító és hivogató a városban, viszont nekünk, dunaszerdahelyieknek büszkeség és maga az otthon.

Hajos Zoltan