Otthont teremteni, ahol nemcsak polgártársaim, hanem az ide csábított vendégek és turisták is jól érzik magukat. Így hozva létre azt, ami másoknak csábító és hívogató a városban, viszont nekünk, dunaszerdahelyieknek büszkeség és maga az otthon.

Polgármesteri levelem 2014. november 11.

Tisztelt Hölgyem, Uram!
Kedves dunaszerdahelyi választópolgár!

Elérkeztünk a rendszerváltástól számított VI. helyi önkormányzati választási időszak végéhez, amikor is szükséges számot adni az elvégzett munkáról, az elért eredményekről.

Az elmúlt négyéves időszaknak voltak szép pillanatai, amikor új testvérvárosi szerződéseket tudtunk megkötni az ukrajnai Beregszásszal, ahol hasonló sorsban élő nemzettársaink élnek, vagy a törökországi Dalamannal, amelytől európai uniós források további pályázati lehetőségét várjuk

Sajnos, voltak embert próbáló időszakok, amikor is a világgazdasági válság Szlovákiára, városunkra mért hatásaival kellett megbirkóznunk. Ebben a gondterhes időszakban volt olyan év is, amikor több mint 300.000 Eurós kiesést könyvelhetett el Dunaszerdahely költségvetése a központi költségvetésből.

Ezen körülmények arra kényszerítették önkormányzatunkat, hogy emeljük a helyi adókat, és illetékeket, és más népszerűtlen intézkedést vezessünk be annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk szeretett városunk és városunk intézményeinek zavartalan működését. A városi intézmények illetékének emelésekor tudatosítottuk, milyen terhet rovunk a dunaszerdahelyi családokra, amelyet némiképp kompenzáltunk a Hűségkártya tulajdonosai számára.

A megszorító intézkedések szükségszerűséget városunk polgárai megértették és elfogadták, és bíztak a gazdasági válságból való mielőbbi kilábalásban.

A gazdasági válság ellenére az elmúlt választási időszakban mégis sikerült fejleszteni városunkat, nemcsak költségvetési-, hanem az európai uniós forrásból, valamint banki hitelből. A fejlesztési beruházásokra közel 4 millió Eurót nyertünk el az Európai Uniótól, amelyből 1.116.100 Eurót használtunk fel a Kodály Zoltán Alapiskola, 1.079.875 Eurót fordítottunk a Jilemnicky utcai Alapiskola, 840.468 Eurót költöttünk a Városi Művelődési Központ előtti tér és 674.479 Eurót a volt Perfects irodaház felújítására.

Költségvetési forrásból folyamatosan javítottuk, felújítottuk a városi üzemeltetésű óvodáink és alapiskoláink épületeit. Beruházási hitelből, újítottunk fel számos önkormányzati utat és járdát, új parkolókat építettünk ki több lakótelepen, valamint modernizáltuk a Kodály Zoltán Alapiskola kazánházát, befejeztük a Szabó Gyula Alapiskola ablakcseréjét. Állami iskolákra elkülönített krízisalapból cseréltük ki a Smetana ligeti Alapiskola tornatermének ablakait. Városi költségvetési forrásból járultunk hozzá a Vámbéry Ármin Alapiskola műfüves sportpályájának a felépítéséhez, és étkezdéjének bővítéséhez. A város költségvetéséből támogattuk a sikabonyi kápolna felújítását és a Sikabonyi Közösségi Ház létrehozását.

Bízva a gazdasági válságból való kilábalásban, készítette elő a Magyar Közösség Pártja Dunaszerdahelyi Alapszervezete azt a 2014–2018-ra kidolgozott választási programot, amely enyhíteni tud a fent említett megszorításokon, miközben a városunkban további fejlesztéseket irányoz elő.

A következő választási időszakban már nem lesz szükség az ingatlanadó emelésére. Az oktatási és egészségügyi intézmények működtetői számára az adókat csökkenteni lehet a két évvel ezelőtti adószintre.
A szemétilletéket 10 %-kal tudjuk mérsékelni városunk lakosai számára, és a kiskertészek szemétdíját eltörölnénk. Az egyedül álló nyugdíjasok és átmenetileg szükséghelyzetbe került polgáraink szemétdíját is csökkenteni tudjuk kérelmeik alapján. A városi buszjáratokon biztosítani tudnánk az ingyenes utazást a hűségkártya-tulajdonos diákoknak és a nyugdíjasoknak.

A fejlesztések terén számolunk további önkormányzati utak felújításával, a teljesség igény nélkül például az Október-, a Kodály Zoltán-, a Borostyánkő-, a Zöldfasor utcákkal, új parkolók kialakításával, például a SZNF téren, a Svoboda tábornok utcán. Folytatjuk a rossz állapotban levő járdák felújítását is. A közbiztonság javításának érdekében tervezzük a térfigyelő kamerák számának bővítését, és a városunkban kiépített optikai hálózatba való bekötésével a Városi Rendőrség figyelőpultjára való rácsatlakozást.

A városi képviselő-testület elmúlt négyévi munkája bizonyította, hogy mennyire fontos, hogy a képviselők gyorsan és hatékonyan hozzanak döntéséket. Jellemző példaként tudom felhozni a vendéglátóipari egységek nyitvatartásáról szóló rendeletet, amelyet a testület nem volt képes három év alatt sem elfogadni. Dunaszerdahely fejlődése szempontjából fontos a polgármester és a képviselő-testület harmonikus együttműködése, amely az eddig elért fejlesztésekre alapozva meg tudja hatványozni a fejlesztések ütemét.

Kérem városunk polgárait, hogy a választófülkékhez lépve mérlegeljék a jelölteket és az általuk kínált, a városunk fejlesztése szempontjából kivitelezhető választási programokat. A Magyar Közösség Pártja polgári összefogásként állított képviselő-jelöltjei, párttagok és párton kívüliek, hiteles köztiszteletben álló polgárai városunknak, akik akarnak és tudnak is tenni közösségünkért, és személyemben támogatni fogják városunk polgármesterét.

Az MKP választási programját elérhetővé tettük a www.mkpds.sk és a www.hajoszoltan.sk honlapokon is.

Bízom abban, hogy városunk polgárai figyelembe veszik az MKP vezetése alatt elért folyamatos fejlődést, a városunk szempontjából fontos fejlesztéseket és ismét bizalmat szavaznak személyemnek és szavazatukkal hozzájárulnak, hogy a Magyar Közösség Pártja képviselőiből álló többségi képviselő-testület létrejöhessen.