Interjúk és videók

25.10.2018 - 09:41
"Amikor 2009-ben először mérettettem meg magam, úgy álltam a választópolgárok elé, hogy azt ígértem, a munkámat tisztességgel és becsülettel fogom végezni. Ezután is így fogom tenni, mert nemzetiségi, vallási és politikai hovatartozástól függetlenül olyan döntéseket kell hozni, amelyek városunk közösségei számára előnyösek."   Hájos Zoltán 1967-ben született, édesapja hivatalnok, édesanyja pedagógus volt, ma már nyugdíjasok. Nős, két gyermek, egy lány és egy fiú édesapja. Iskoláit Dunaszerdahelyen kezdte magyar tannyelvű alapiskolában, később a gimnáziumban. A gimnazista évei alatt aktívan sportolt és zenélt. A sport szeretete és a mozgás igénye a mai napig megmaradt benne. Az érettségi után
a pozsonyi Comenius Egyetem Jogi Karán folytatta tanulmányait, 1992-ben tett bírói szakvizsgát. 1990 óta politizál, nyitott a világ felé, de ragaszkodik a meghatározó konzervatív értékekhez, mint a család, az anyanyelvünk, a kultúránk és hagyományaink megőrzésé. 2009-ben
a dunaszerdahelyiek megválasztották polgármesterüknek az időközi helyhatósági választásokon, a 2010-es helyhatósági önkormányzati választásokon újraválasztották, majd 2014-ben ismét elfogadta a felkérést a város irányítására.   Hogyan értékeli a hivatalában eltöltött eddigi időszakot? - 2009. április 25-én az időközi polgármesterválasztást követően vettem át a funkciót, ami nagy kihívást jelentett számomra, mert az önkormányzati munkában még nem volt tapasztalatom. De azáltal, hogy jogi képesítéssel rendelkeztem, voltak ismereteim az önkormányzat és az államigazgatás működéséről. Ebből kiindulva éreztem magam otthon ebben a pozícióban. Azt kellett megtanulnom, hogy a közigazgatás és a jog mellett, politikai háttere is van ennek a funkciónak. A városunk polgárai pozitívan értékelték a munkámat és az MKP csapatának munkáját, ezért a következő időszakokban is megválasztottak polgármesterüknek (2010-es és 2014-es időszak), tehát bizalmat szavaztak, s megbíztak a további szolgálattal. Amikor átvettem a hivatalomat, egy sor kihívással találkoztam: folytatni kellett az elkezdett fejlesztéseket, közben pedig meg kellett birkózni a pénzügyi és gazdasági válsággal. Váratlan nehézségekbe ütköztünk, át kellett vészelni ezt az időszakot, és tettük mindezt úgy, hogy mindenhova jutott pénz. Megtaláltuk a megoldásokat, fejlesztettünk, és ami fontos, nem kellett elbocsátani munkatársakat sem a városi hivatalból, sem az önkormányzati intézményekből. Ezt a kihívást leküzdöttük, a 2014-2018-as időszak pedig már jobb volt pénzügyi szempontból. Közben olyan tudásra tettünk szert, hogy előre tudunk gondolkodni, egy esetleges következő válság negatív hatásait már kevésbé éreznék meg a város és az intézményei. Ilyenek például a szociális szolgáltatások, az iskolai szolgáltató központ megalapítása (9 óvoda tartozik ide), kedvező̋ földgázés áramszolgáltatások a városi intézmények részére, új informatikai rendszer, melyek segítségével átláthatóvá tettük az intézményeink működését.   Munkája közben érték váratlan kihívások, amelyekre nem számított, sikerült megoldania? - A 2014-es helyhatósági választásokat követően a képviselő-testületben legnagyobb létszámban az MKP színeiben megválasztott városi képviselők kaptak helyett, s ennek kapcsán nagyobb lehetőséget kapott a képviselő csoportunk, ugyanakkor nagyobb felelősséget is rótt rájuk. Mi tartottuk magunkat a választási programunkban előirányozott fejlesztésekhez és ígéretekhez, és azokat megvalósítottuk. A váratlanul felmerülő problémákra is igyekeztünk rugalmasan reagálni. A volt Presstige bár működtetője és a lakosok közt kiéleződött a helyzet, ekkor elfogadtuk a csendrendeletet. Majd meghoztuk a fesztiválrendeletet, ami a fesztiválokon résztvevők komfortját irányozta elő, s a csendháborítást igyekszik megakadályozni. Időpontokat szabtunk meg ezzel kapcsolatban, másodsorban a hangerősségben is korlátokat szabtunk. Az önkormányzati utak, járdák, városi intézmények modernizációjának megvalósítására tett ígéreteinket javarészt meg tudtunk valósítani. Az iskolakonyhák kérdése is kihívás volt, hiszen több helyen is elöregedett a berendezés. A közbeszerzésnél csakis az ár a mérvadó, ezért ezt a problémát konstruktívan kellett megoldani. Ha egy-egy berendezést cseréltünk volna, annak szervizelése vált volna bonyolultabbá és költségesebbé, így komplex megoldást kellett keresnünk - ezért úgy döntöttünk, felújított központi konyhákat alakítunk ki. Ez volt a gazdaságosabb megoldás. Ezt a racionális döntést támogatta a legtöbb képviselő. Ennek első lépéseként egy konyha felújítása és korszerűsítése már megvalósult.   Milyen tervekkel indul a következő ciklusra? 
- Az MKP az előző választási időszakokban is tudatosan, előremutatóan és a polgárok érdekeit figyelembe véve vezette a várost. Ettől az iránytól nem tértünk el az általam fémjelzett városvezetés időszakában sem. Sikerként tudom elkönyvelni azt is, amikor a képviselő-testületben a kisebb létszámú képviselő csoportot érvekkel és tényekkel sikerült meggyőzni a fejlesztések témájáról és szükségszerűségéről. A sikeres tárgyalások végeredménye volt városunk 2017-es évi költségvetésének az elfogadása, amelyet a városi képviselők több mint 90%-a támogatott. Dunaszerdahely fejlődését nézve, ha összehasonlítjuk más járási székhelyű városokkal, látható, hogy városunk észrevehetően fejlődik, és ennek a fejlődésnek folyamata van, melyben az egyik láncszem a másikba kapcsolódik. Ezt a munkát szeretném folytatni, a város minden területét érintve: a környezetünket érintő kérdéseket, a kultúrát, az oktatást, a parkolási rendszert, az ügyintézést és a több más, a várost érintő területet, figyelembe véve a polgárok igényeit.   Miként fogalmazná meg azt a hitvallást, ami alapján úgy érzi, hogy a választópolgárok, a lakosok érdekeit képviseli? 
- Mikor 2009-ben először mérettettem meg magam, úgy álltam a választópolgárok elé, hogy azt ígértem, a munkámat tisztességgel és becsülettel fogom végezni. Ezután is így fogom tenni.   Ön ezúttal ismét az MKP színeiben indul. 
- 1990-től politizálok, először az FMK tagja voltam, majd párttá való átalakulását követően az MPP tagja lettem, a három politikai erő egyesülése után az MKP tagjává váltam, azóta az MKP tagjaként dolgozom közösségünk érdekében. Semmikor sem merült fel bennem, hogy más párt színeit kellene magamra öltenem, vagy függetlenként kellene indulnom a választásokon. Az MKP által vallott értékeket követem, mégpedig a magyar közösség érdekeinek képviseletét, a magyar identitás megtartását, a magyar kultúra megőrzését. Ezeket az értékeket igyekszem a mindennapi munkám során szem előtt tartani a közösségünk megmaradása érdekében. A természetes asszimiláció és a multikulturális befolyások viszont a konzervatív eszmék ellen dolgoznak. Az informatikai forradalom kapcsán azonban nem tehetjük meg, hogy nem fogadjuk be a modernkor vívmányait és lehetőségeit, ezért ezeket igyekszem nyitott emberként befogadni. Azt is mondhatnám, hogy a konzervatívok közt a legliberálisabb vagyok, a liberálisok közt viszont a legkonzervatívabb. Az újdonságokat be kell építeni az önkormányzati munkába, hogy a polgárok életét könnyebbé tegyék. De vannak olyan területek, ahol a konzervatív megítélés szükségeltetik - például a közösségi kultúra megőrzésé, megmaradásunk elősegítése, ami nagyon fontos kérdés. Emellett városunkban oda kell figyelni a kisebb létszámban élő szlovák közösségre is. Nemzetiségi, vallási és politikai hovatartozástól függetlenül olyan döntéseket kell hozni, amelyek városunk közösségei számára előnyösek. Kellő odafigyeléssel kell közelítenünk mindegyik közösséghez, hiszen a sok kis közösség teszi erőssé és gazdagítja városunkat. Bátran kijelenthetem, hogy Dunaszerdahely a tolerancia városa.   Hogyan sikerül megbirkóznia az esetleges támadásokkal, amelyek mint közszereplőt önt is utolérik?
 - Mindenkinek, aki részt vesz a közéletben, meg kell tudnia birkózni a különböző kihívásokkal. Aki figyeli a munkánkat láthatta, amikor az előző ciklusban a képviselő-testületben parttalan viták alakultak ki: a képviselők egymást közt és velem is acsarkodtak. Akkor a képviselő-testület feszült hangulatban dolgozott. A mostani időszakban már tárgyilagos, konstruktív hangulatú ülésekre került sor. Akik engem támadtak az előzőekben, most azokkal dolgoztam együtt sikeresen. Az akkori támadásokat sem a személyem ellen irányulókként fogtam fel, hanem mint a polgármesternek címzett ostromokra. Most a választások előtt ismét kiéleződik a helyzet, kifelé másféle kommunikáció jelenik meg, újra ütköznek a különböző érdekek. Akik függetlenként vagy más pártok jelöltjeként indulnak, keményen dolgoznak azon, hogyan tudnak felülkerekedni az MKP-n, és átvenni a város irányítását. Sokan látszatra függetlenként indulnak az önkormányzati választásokon, ám bizonyos tények arról árulkodnak, hogy a háttérben más pártok irányítanak. Ezen az önkormányzati választásokon is megismétlődik a négy évvel ezelőtti helyzet, amikor az MKP és a Híd politikai versenye alakult ki. Nem nagy szavakkal, hanem tettekkel kell bizonyítani, hogy ki képes városunk közösségéért cselekedni. Az MKP csapata ebben a választási időszakban is tette a dolgát, úgy gondolom, sikeresen. A választásba induló csapatunk legtöbb tagja az előző ciklusban már együtt dolgozott. Igyekeztünk megszólítani a fiatalokat, és szép számban vannak a képviselőjelöltjeink között hölgyek is, akik felvállalják a közösségért végzett munkát. Dunaszerdahelyen az 1-es, 2-es, 3-as és 4-es választókörzetben indulnak MKP-s jelöltjeink, kérem, hogy adjanak bizalmat nekik! Minden háztartásba eljuttatjuk majd a brosúránkat, amely tartalmazza a programpontjainkat, hogy mit tartunk fontosnak megvalósítani a város érdekében. Póda Erzsébet Ugróczky István felvételei 
20.10.2018 - 11:17
 Hagyományosan új ötletekkel Az idén szeptember 20-23-a között kerül megrendezésre Dunaszerdahelyen a 38. Csallóközi Vásár. Ennek kapcsán beszélgettünk Hájos Zoltánnal, a város polgármesterével. – Ez a hagyományos vásár fesztiválhangulatú, hiszen évről évre egyre színesebb programmal jelentkezik, egyre több résztvevővel, egyre nagyobb területen és egyre több látogatóval.  A népszerűségét az is jelzi, hogy eddig a befejezése utáni héten már arról érdeklődtek az árusok, mikor kerül megrendezésre a következő, és hogyan lehet rá helyet foglalni. Tehát nemcsak a nagyközönség érdeklődését élvezi, hanem a vásárosok részéről is nagy az igény rá Az idén természetesen ismét birtokba veszik a területet az étel- és italárusok, a kézművesek és egyéb, különféle vásári árut kínáló piacosok. Hiszen minél nagyobb a kínálat, annál több érdeklődő érkezik – kezdte a tájékoztatást Hájos Zoltán. – A kulturális kísérőprogramokra is nagy figyelmet fordítunk. Volt egy időszak, amikor a képviselők egy részének az volt a véleménye, hogy nem kell sztárvendéget hívni, hiszen a régiónkban is vannak, akiknek teret adva jó szórakozást tudunk biztosítani a nagyérdeműnek. Ekkor szereztünk egy fontos tapasztalatot, s levonhattuk a következtetést, hogy amikor kevés jeles, közismert és közkedvelt előadót hívtunk meg, akkor elmaradt az a látogatókör, amely kimondottan a nagy nevekre kíváncsi. Ezért mindenképpen fontos, hogy sztárelőadókat is meghívjunk. Ez a vásár kereskedelmi része. Ami számunkra nagyon fontos, amiért szükséges a vásárt minden évben megrendezni, az pedig a közösségépítő ereje. A Csallóköz olyan terület, ahol tömbben él a magyarság, ezért külön figyelünk arra, hogy a vásárt kísérő programokban helyet kapjon a magyar hagyományőrzés, a magyar kultúra bemutatása és a magyar lelkület megerősítése. Ezt a célt kívánjuk elérni a kiváló magyar előadóművészek meghívásával. Hiszen a Szenctől Ipolyságig vonuló részről érkeznek ide látogatók, sőt az országhatáron túlról is. Sok turista keresi fel ilyenkor városunkat, akik igénybe veszik a szállásadók szolgáltatásait, így ez a rendezvény lehetőséget nyújt a turizmus fellendülésére is. A 38. vásáron a gyermekek számára kisállat-kiállítással és állatsimogatóval is kedveskedünk, és kézművesfoglalkozásokon is kipróbálhatják magukat. Lesz egy eredeti vásári hangulatot nyújtó program is: Tatai Róbert, a Csallóköz mesterszakácsa ökörsütésre készül, ami remélhetőleg egy igazi fénypontja lesz a vásárnak. A borok utcájában pedig a borlovagokkal együttműködve minőségi és kézműves borokat kínálunk, ezáltal is népszerűsítve a kulturált borfogyasztást. A belépés természetesen ingyenes, és maximálisan odafigyelünk majd a közönség komfortjára és a megfelelő tiszta környezetre. Hiszem és remélem, hogy mindenki megtalálja a számítását ezen a sokszínű rendezvényen. Mai rohanó világunkban nincs idő egymásra, egy ilyen vásár összehozhatja az embereket, és új ismeretségek is köttethetnek. Jöjjenek el városunkba és legyenek részesei a vásári forgatagnak! A jövőbe nézve pedig már most azon gondolkodunk, milyen legyen a következő vásár. Mindig a hagyományokra építünk, mégis új ötleteket elemekkel szeretnénk jobbá, érdekesebbé tenni minden egyes csallóközi vásárt – fejezte be a polgármester.
28.11.2015 - 17:37
Hájos Zoltán számára a regionális politika marad a legfontosabb DUNASZERDAHELY – Az elmúlt héten írtunk arról, hogy összeállt az Magyar Közösség Pártjának választási listája, melyen viszont meglepő módon a járásközpont polgármestere, Dr. Hájos Zoltán csak a 120-ik helyet foglalja el. A miértekről a városvezetőt kérdeztük. Korábban sokkal előkelőbb helyet foglalt el a választási listán. Minek köszönhető ez a mostani pozíció? A nyomtatott sajtóban már én is olvastam, hogy polgármesterként csak a százhuszadik helyet kaptam. Én helyesbítenék, nem kaptam, hanem kértem. Az évek elteltével bölcsebb is lesz az ember. 2009-től vezetem Dunaszerdahely városát és ugyancsak hat éve vagyok megyei képviselő. Arra jutottam, hogy amennyiben egy személy felelősségteljesen végzi a munkáját, akkor egyszerre nem tud ennél több tevékenységet megfelelő módon ellátni. A helyi és a megyei munka kiegészíti egymást, így válik kerekké a történet. Éppen ezért töprengtem el azon, hogy bekapcsolódjam-e a parlamenti munkába, amely teljesen más munkamenetet követel. Hiszem azt, hogy ott is meg tudnám állni a helyem, de mérlegeltem, ha felvállalom a törvényhozási kihívást, akkor valamit le kell adnom. Ebből kifolyólag döntöttem úgy, hogy úgy tudom legjobban támogatni az MKP politikáját, ha rajta vagyok a választási listán, de nem befutó pozícióban. Ettől függetlenül részt fog venni a kampányban? A Magyar Közösség Pártja politikáját valósítom meg helyi szinten is, így természetesen részt fogok venni a párt ilyen jellegű tevékenységében. Az MKP ugyanis az egyetlen olyan magyar párt, amely a közösségünk érdekeit képviseli úgy helyi, mint megyei szinten és bízom benne, hogy a jövő évtől a parlamentben is. Hozzátenném, számomra nagyon szimpatikus azon országoknak a jogrendje, amely kimondottan szétválasztja a közjogi funkciókat, tehát a parlament tagja nem lehet megyei képviselő vagy polgármester. Ilyen módon ugyanis biztosított, hogy a megválasztott politikus az adott feladatára tud koncentrálni és az egyik munka sem megy a másik rovására. Az MKP listájára tekintve az első húsz helyen négy politikus található a járásból: Menyhárt József az KMP járási elnöke, Nagyszombat Megye képviselője, A. Szabó László, Dunaszerdahely alpolgármestere, az MKP oktatási és kulturális alelnöke, Karaffa Attila városi képviselő és Őry Péter, Csallóközcsütörtök polgármestere, az MKP önkormányzati és közigazgatási alelnöke Már az Ön által említett tény is egyértelművé teszi, az MKP számára fontos a Dunaszerdahelyi járás, amely a legnagyobb számú magyar közösség Felvidéken. Úgy gondolom, a lista teljesen demokratikusan alakult ki, a jelöltek a járási konferencián keresztül kerültek megmérettetésre, majd az országos tanács fogadta el a listát. Az első húszban szereplő járási jelöltek eddig is bizonyították rátermettségüket, szakmaiságukhoz nem fér semmi kétség, a sikeres választást esetén megfelelő módon tudják a parlamentben képviselni a régiónkat. Mit gondol a lista egészéről, amelyet nyugodtan lehet közösséginek nevezni? Én azt hiszem, a párt országos elnöksége is ihletet kapott a dunaszerdahelyi önkormányzati választásokból, ahol meghirdettük a polgári összefogás listáját, hiszen nem csak párttagok indultak a választói szavazatokért. A mi elképzelésünk sikeres volt. Úgy gondolom, az országos vezetés is látja, nyitni kell a civil szervezetek felé és nem szabad csak pártban gondolni. Személyesen jónak tartom ezt a nyitást, hiszen a magyar közösség sokkal színesebb, mint csupán a párt szimpatizánsai. A márciusi 5-i választások döntik majd el, mennyire vélekednek hasonlóan a polgárok, de bízom benne, hogy fontosnak tartják, hogy az MKP ott legyen a parlamentben, ezzel megfelelő képviseletet biztosítva a magyar közösségnek.
13.03.2015 - 17:45
DUNASZERDAHELY – Múlt pénteken Hájos Zoltán polgármester a sajtó munkatársai előtt jelentette be, hogy a járásközponthoz tartozó sikabonyi repülőtéren rendezik meg a Felvidéki Vágta elnevezésű lovasversenyt. Már korábban esett szó arról, hogy a magyarországi nagysikerű Nemzeti Vágta külhoni elődöntői, a Székely- és a Vajdasági Vágta mintájára Felvidéken is rendezzenek hasonlót, de ennek megvalósítására az idei évig kellett várni. A polgármester örömének adott hangot, hogy éppen Dunaszerdahely adhat otthont a rangos megmérettetésnek, amely minden helyszínen nagy közönségsikernek örvend. A Nemzeti Vágta szervezőivel és a helyi lovassport ismert alakjainak segítségével kívánják lebonyolítani a versenyt június elején. A pontos időpont március közepén válik nyilvánossá, mert a város március 17-én 14 órai kezdettel a városházán találkozót szervez a vállalkozóknak a szélesebb régióból, akikkel együtt kívánnak működni a rendezvény megvalósítása során. A vágta ugyanis a komoly nézői érdeklődés mellett jelentős marketinglehetőséget hordoz magában, nem csupán helyi szinten, ugyanis Dunaszerdahely szeptemberben a budapesti döntőn is bemutatkozik, s vele együtt a vállalkozóknak is hasonló lehetőségük nyílik. Éppen ezért szeretne Hájos két hét múlva egyeztetni a gazdasági élet tagjaival, akik hasznosnak tartanák az ilyenfajta lehetőséget, s minden érdeklődő gazdasági szereplőt szívesen várnak a találkozóra. Ami a rendezvényt illeti, a város azért döntött a sikabonyi helyszín mellett, mert ott megfelelő tér van a lovak és a résztvevők, valamint azok autói számára is. A belépőjegyek és a tévés közvetítés kérdése még nyitott, így feltehetően néhány hét múlva megtudhatjuk, vajon élőben láthatjuk-e a rendezvényt az MTVA valamelyik csatornáján is. A Felvidéki Vágta nem csupán szórakoztató esemény lesz, hanem lehetőség arra is, hogy a legjobb felvidéki lovas és ló a Hősök terén bizonyítson, a város és a régió turisztikai népszerűsítésére is kiváló alkalmat biztosít. Hájos Zoltán továbbá elmondta, a Csallóközi Vásárban is újdonsággal készülnek, szeretnék a helyi vállalkozóknak egy kiállítás formájában lehetősége nyújtani, hogy bemutathassák termékeiket. A március 17-én sorra kerülő találkozón erről is egyeztetni akarnak a régió üzletembereivel.
26.09.2015 - 17:22
DUNASZERDAHELY/BUDAPEST – A szeptember 19-20-án a magyar fővárosban megrendezett Nemzeti Vágtán első alkalommal vettek részt felvidéki versenyzők. Hájos Zoltán, a Felvidéki Vágtának helyszínt adó Dunaszerdahely polgármestere érdeklődésünkre elárulta, az első év elsősorban a tapasztalatszerzésről szólt, igyekeztek minden érintettet meggyőzni arról, hogy megfelelő szinten tudnak ilyen nagyságú rendezvényt megvalósítani, ami a visszajelzések alapján sikerült. Az időpont, vagyis augusztus 8-át a magyarországi szervezők választották, mivel a sűrű 18 előfutamos vágták között ez volt az egyetlen lehetőség, ami viszont egybe esett a Nemeshodosi lakomával, de ennek ellenére sok érdeklődő látogatott ki a nagy melegben a sikabonyi reptérre. „Úgy vélem, mivel már most jelezzük, hogy jövő év június 25-én lesz a Felvidéki Vágta, így kérhetjük a környező települések polgármestereit, hogy erre az időpontra ne tervezzenek nagyobb szabású programot, hiszen ez a megmérettetés az egész felvidéki közösség számára fontos és a közönséget sem szükséges megosztani.“ A magyar partner elismerően szólt a Felvidéki Vágtaról, s annak lebonyolításáról, hogy a 18 előfutam közül a legjobb öt közé sorolta a dunaszerdahelyit. „Az első évi hibákat igyekszünk a következő évben kiküszöbölni és bízunk abban, hogy a versenyzők is jobban felbuzdulnak, hiszen biztonságos feltételek mellett versenyezhetnek a lovaikkal. A polgármesterek pedig ugyancsak meggyőződhettek arról, hogy kiváló lehetőséget jelent a vágta a településük bemutatására.“ Somorja, Naszvad és Dunaszerdahely csapata szeptember 19-én a Nemzeti Vágtán egy baráti hangulatú rendezvénynek lehettek a szereplői, amelyen az egész Kárpát-medence képviseltette magát, sőt, távolabbi régiókból is érkeztek résztvevők. „A kellemes őszi időben lehetőséget kaptunk a 6x3 méteres sátorban bemutatni Felvidéket, elsősorban a résztvevő településeket, vagy éppen a termálfürdőnket. Azt sajnáljuk, hogy a szponzorok közül senki sem mutatkozott be Budapesten. A tardoskeddi szövetkezet viszont lehetőséget kapott, hogy a homoktövisből készült szörpöket, italokat bemutassa és a felvidéki borok sem hiányoztak a sátrunkból. Nagyon pozitív volt a fogadtatása a standunknak, miközben hívtuk a látogatókat, hogy jöjjenek a régiónkba.“ A verseny kapcsán megjegyezhetjük, hogy a Dunaszerdahely és Naszvad nagyközség színeiben futott ló és lovasa a hatodik előfutomon futott. A csallóközi lovas éppen csak lemaradt a második helyről, a második Sellye mögött lett harmadik, míg a naszvadi versenyző a hatodik helyen ért célba. A somorjaiak azzal a Bajával versenyeztek, aki a viadal győztese lett, míg ők az előfutamban a hatodik helyen végeztek. Természetesen az első évben a tapasztalatok gyűjtése volt a cél, mert arra, hogy a 8 éve a vágtán részt vevő lovasokat legyőzzék, kevés volt az esély, de sok hasznos információt gyűjtöttek, így a jövő évben már komolyabb eredményeket is megcélozhatnak. A nemzetközi futamrésztvevői a Bábolnai Nemzeti Ménes lovaival indultak, hiszen a tengerentúlról is érkezett lovasok nem hozták magukkal lovaikat, mert Magyarországra való szállításuk tetemes költséggel járt volna, így sorsolt lovakkal versenyeztek. A szlovák lány, Monika Matušeková, az elődöntőből továbbjutott a nemzetközi futam döntőjébe, méghozzá a harmadik helyen, a fináléban viszont kisebb balesetet szenvedett, ezért a döntő futamot nem tudta befejezni, de így is komoly siker a továbbjutása. Ezt a számot Kína lovasa nyerte. Hájos Zoltán a júniusban sorra kerülő második évad kapcsán elárulta, a szervezők igyekeznek még színvonalasabb rendezvényt megvalósítani, amiről folyamatosan fogják informálni az érdeklődőket a sajtón keresztül is. „Az ugyanis mindenki számára egyértelmű, hogy a Felvidéki Vágta kiváló lehetőséget jelent a turizmus számára is a nyári főszezont megelőzően” - mondta el végezetül a polgármester.
18.09.2015 - 17:32
A hétvégén rendezik Budapesten a Nemzeti Vágtát, amelyen három felvidéki település is képviselteti magát, mégpedig Somorja, Naszvad és Dunaszerdahely. Az elmúlt héten sorsolták ki az előfutamok összetételtelét a Hadtörténeti Múzeumban. „Összesen 72 település lovasa tizenkét futamban versenyzik majd a továbbjutásért, az első kettő jut tovább a vasárnap délelőtti középdöntőbe, ezek győztesei pedig majd a koraesti döntőbe. A nyertesre többek közt egy 1848-as kard is vár vándordíjként – Ne vonj ki ok nélkül, ne tégy vissza becsület nélkül! – felirattal. Emellett sztárfutam és kis huszár vágta is lesz, a nemzetközi futamban idén 12 nemzet 4 kontinensről képviselteti magát” - tudtuk meg Hájos Zoltán dunaszerdahelyi polgármestertől, aki Bárdos Gábor somorjai polgármesterrel részt vett a sorsoláson. A dunaszerdahely lovasa, Tóth René a hatodik futamban küzd majd meg a továbbjutásért, Sepsiszentgyörgy, Naszvad, Sellye, Gyenesdiás, Jászberény képviselőjével szemben, míg a somorjai lovasnak a hetedik futamban a korábbi sikereket elérő Baja vagy éppen Hortobágy kiválóságaival is meg kell harcolnia. Érdekesség, hogy a dunaszerdahelyi lovas azon vágtornóci Titánnal indul, amely a Felvidéki Vágtán a leggyorsabb időt futotta, de a nemzetközi futamban Budapesten nem mutatkozhat be. Ebben a számban a nagy távolságról érkező indulók miatt sorsolt lovakkal indulnak a nemzetközi futam versenyzői. Szlovákiát a Nemzeti Vágta nemzetközi futamában Monika Matušeková fogja képviselni, aki a Csallókőzi Vágta győztese volt. Az előzetes egyeztetés alapján az is kiderült, a Felvidéki Vágtát a jövő évben június 25-én rendezik meg Dunaszerdahelyen.
22.08.2015 - 16:50
DUNASZERDAHELYEN – Augusztus második szombatján rendezték meg a Felvidéki Vágtát, amely a nagy meleg ellenére sok érdeklődőt vonzott. A lovas verseny felvidéki futamával kapcsolatos folytatásról Hájos Zoltán polgármestert kérdeztük. „A Felvidéki Vágta házigazdájaként értékelhetem, és nyugodt szívvel mondhatom, sikeres volt a rendezvény. A Csallóközi vásárhoz hasonló volumenű eseményben gondolkodtunk és így több mint egy hét távlatából megjegyezhetem, ugyan voltak kisebb hibák, amelyeket a jövőben szeretnénk kiküszöbölni, de valóban minőségi kikapcsolódást tudtunk biztosítani a közönségnek. A karszalagok értékesítése alapján 4800 feletti nézőszámról beszélhetünk, amely a hőség ellenére jó eredménynek nevezhető, hiszen tudjuk, a magyarországi szervező kérésére a júniusi időpont augusztusra változott, amikor is Hodosban is nagyszabású rendezvény zajlott. Ennek ellenére természetesen voltak olyan látogatók is, akik mindkét helyszínen jelen voltak. Szerencsére lovasoknak és lovaknak nem történt baja, mindenki egészségesen térhetett haza. Az is igaz, hogy a szabályok miatt a 15 lóból csak 13 indult el. Tizenegyen a Felvidéki Vágta keretében, ketten pedig a Csallóközi Vágtán, amelynek győztese Matušek Monika a Nemzetközi Futamban vesz részt a Nemzeti Vágtán. A komáromi versenyző azért nem állhatott rajthoz, mert a versenybíró úgy döntött, a papírjai nem igazolták az állat származását, s a szigorú szabályok nem engednek ilyen esetben kivételt tenni.“ A helyszín a szervezők és a közönség szerint egyaránt bevált, s ugyan korábban a városi szabadidőpark is szóba került lehetséges alternatívaként, láthatóan a reptér nagyobb teret és kényelmet biztosított. Ennek következtében aztán elképzelhető, hogy a folytatásban is a Csallóközben kerül sor a vágtára. „Ígéretet kaptunk, hogy a jövőben is Dunaszerdahelyen kerüljön sor a Felvidéki Vágtára, lehet, hogy korábbi időpontban. Már most látszik, több lovas érdeklődik, mert a lótulajdonosok is látták, biztonságos körülmények között versenyezhetnek, így még nagyobb mezőny küzdhet a közönség előtt. A Nemzeti Vágtán Somorja, Naszvad és szabad kártyásként Dunaszerdahely is ott lesz. Az Andrássy úton, a Vágtakorzón a budapesti finálé ideje alatt lesz lehetőség egy standon bemutatkoznia a városunknak, hanem Csallóköznek és a vállalkozóknak. Számítok a döntős települések részvételére, a verseny támogatói ingyenesen bemutathatják a termékeiket a közönségnek. Egyben szeretnénk felajánlani, hogy aki úgy érzi termékei által bemutathatja Felvidék egy szeletét a magyarországi érdeklődőknek, az augusztus végéig jelentkezzen a primator@dunstreda.sk elérhetőségen, vagy a polgármesteri titkárság telefonszámán a 31/5903941, s velük külön meg tudunk állapodni.“ A Nemzeti Vágtán való részvétel a vállalkozók számára is nagy eséllyel kecsegtet, hiszen Magyarország egyik leglátványosabb attrakciójáról van szó.
27.06.2015 - 16:30
DUNASZERDAHELY – A város idén nyáron is több érdekes programmal várja az érdeklődőket, de közben a fejlesztések sem állnak le. Hájos Zoltán polgármestertől azt is megtudtuk, a Vámbéry Ármin Alapiskola igazgatójának mandátuma lejárt, a kiírt pályázat alapján július elsejétől indul az új időszak és továbbra is Masszi János vezeti majd az oktatási intézményt, aki egyedül pályázta meg a posztot és a bizottság elfogadta pályázatát. Az oktatási témát érinti továbbá, hogy lefolyt a közbeszerzés a Szabó Gyula Alapiskola EU-s forrásokból történő felújítására. Most kerül sorra a szerződések aláírása. „A város mindent megtesz azért, hogy a nyáron minden olyan munkálat sorra kerüljön, amely a tanév közben akadályozná a tanítást. Emellett egy multifunkcionális sportpályára is pályázik Dunaszerdahely az iskola udvarán, ha ez is eredményes lesz, akkor tovább fejlődhet az intézmény“ -  jegyezte meg Hájos. A nyugati lakótelepen a Nagyabonyi út mellett a lakóházaknál parkoló újraaszfaltozására kerül sor a Nyugat-szlovákiai Vízművekkel közös együttműködés keretén belül. Nyáron egyébként útlezárások nem várhatóak a város részéről, amelyek lesznek, azokra az egyéni beruházások miatt van szükség rövidebb időszakra, mint például jelenleg az Nyugati lakótelepen vagy korábban a Szlovák Takarékpénztárnál. A polgármester kiemelte, a Lőrincz Gyula utca 2134-es lakóháza kapcsán befolyó bevétel értékében kerülhet sor idén beruházásra. Az önkormányzati képviselők a héten kedden döntenek arról, hogy elfogadják-e az érintett bizottság döntését, amely jóváhagyásra javasolta a 141 ezer eurós ajánlatot a lakóépületért. Az ajánlattevő lakóházként szeretné működtetni az épületet a felújítás után. Ami a nyári rendezvényeket illeti, a város az udvari muzsika rendezvénysorozata csütörtökönként vonzza majd a zene kedvelőit, emellett az augusztus 20-i ünnepsorozat kapcsán ExperiDance táncszínház dunaszerdahelyi fellépése augusztus 15-én várható, a Vásártéren vagy rossz idő esetén a sportcsarnokban. A Felvidéki Vágta kapcsán a polgármester elmondta, az augusztus 8-i időpontot a magyarországi partner határozta meg, s az is kötött, hogy milyen lovakkal versenyezhetnek majd az amatőr lovasok. További feltétel, hogy csak 18 évnél idősebb lovasok indulhatnak, a lovak pedig egy-egy települést képviselnek. Már most biztos, hogy Dunaszerdahelyen kívül indul Somorja, Sókszelőce, Naszvad, de további jelentkezők is várhatóak. „Igazi kulturális rendezvényt szeretnénk a Csallóközbe hozni, amelyből két ló és Dunaszerdahely képviselője is részt tud venni a Nemzeti Vágta magyar fővárosban sorra kerülő fináléján.“ Egyben a Csallóközi vágtát is meghirdetik a szervezők, amelyre szlovák lovasok is indulhatnak, amelynek győztese a magyarországi nemzetközi futamban több ország versenyzőivel mérettetheti meg magát.